CFD Trading

CFD står för ”contract for differences” och är finansiella instrument som indikerar skillnaden mellan värdet på en tillgång från ett kontrakts början till slut. Det är ett avtal mellan två parter, oftast en kund och en mäklare, att betala den som korrekt förutsäger rörelsen av en underliggande tillgång. Betalningsbeloppet beror på antalet CFD-enheter som köpts eller sålts och skillnaden mellan in- och utgående pris. 

Bästa brokers för CFD Trading / CFD-handel


Introduktion till CFD Handel / CFD Trading

En av de populäraste formerna inom derivathandeln är CFD:er. För att göra en vinst i denna typ av handel måste du gissa rörelsen för en underliggande tillgång och dess prisskillnad efter att handeln är klar. 

Några av de vanligaste typerna av underliggande tillgångar som används i CFD handel är aktier, obligationer, råvaror, forex/valutor, marknadsindex och räntor.

För dem som inte känner till derivathandel så är det en typ av finansiell handel som görs utanför en riktig marknad men som använder all data eller tillgångar från en riktig marknad. De tillgångar som används eller hänvisas till i derivathandeln kallas underliggande tillgångar.


Vad är CFD Trading och CFD handel?

CFD Trading och CFD handel är samma sak. För att enklare förklara CFD:er kan man säga att du kan göra vinst genom att spekulera om en underliggande tillgång kommer höjas eller sänkas i värde. En av de största fördelarna med CFD trading är att du får tillgång till flera olika typer av tillgångar och marknader. Du kan exempelvis välja att ”handla” med aktier eller valutor. Utbudet av tillgångar och marknader som kommer vara tillgängliga för dig när du handlar CFD:er beror på mäklaren som du väljer att arbeta med. Övriga tillgångar som vanligtvis ingår i kontraktet för denna typ av handel är kredit, optioner, swappar, terminkontrakt och framtida kontrakt.

Eftersom CFD trading är en derivathandel, innebär det att du faktiskt inte handlar något konkret. Det betyder att när du arbetar med aktier så varken köper eller säljer du någonting. Du arbetar inte heller på den riktiga marknaden. Du handlar och spekulerar endast emot din mäklare.

CFD:er är ett kontrakt och ett finansiellt instrument som reflekterar skillnaden av värdet på en tillgång från handelns början till slut. Det är ett avtal där, om du korrekt förutspådde rörelsen av en tillgång, kommer belönas av din mäklare med prisskillnaden på ingångspriset och utgångspriset av tillgången. 

Till exempel, om du köper tillgångar eller går lång, anses duvara köparen. Om du förutser rätt kommer säljaren att betala dig. Men om resultatet blir det motsatta av vad du förutsåg, blir det du som kommer få betala till säljaren. I den här typen av handel är det vanligtvis mäklaren som är den som satsar emot dig. Om du köper är det mäklaren som säljer. Om du säljer är det mäklaren som köper.

Det finns två typer av handel som du kan göra när du handlar med CFD:er. Den första är att köpa, också kallat ”att gå långt”. Det gör du om du förutser en höjning på marknaden. Den andra typen är att sälja, vilket kallas ”att gå kort”. Det använder du om du tror att marknaden kommer sjunka.