Råvaruhandel

Vi erbjuder både nya och gamla handlare en lista med pålitliga handelsmäklare i UK, US och i andra länder. Dessa mäklare har kontrollerats manuellt  och är licensierade och pålitliga. Kolla efter dessa mäklares olika erbjudanden som till exempel demo-konton, låga insatser, fri handel, video-guider med mera

Bästa mäklarna för handel med råvaror 2020

Trading med handelsvaror – En guide för nybörjare

Varför köper och säljer människor saker? Svaret är mer än bara idén om att vinna och förlora pengar. Du kan ställa samma fråga till dig själv. Varför började du med handel? Om det var för att du ville förbättra dig själv eller för att erövra, för dig, okänd mark, så är det en bra start.

Här ska vi gå igenom några av de grundläggande koncepten för handel och då i synnerhet råvaruhandel. Du söker säkert svaret på om råvaruhandel är ett lika bra alternativ som många andra former av handel.


Vad är råvaruhandel? 

Låt oss först gå igenom termen ”handel”. Med handel menar vi att deltar i någon form av handelsutbyte. Med andra ord, att byta en sak mot en annan. När vi pratar om råvaruhandel menar vi då utbyte av råvaror mot något annat.

I denna globala handel som vi numera har menar vi med ”något annat” såklart pengar. Någon kommer att köpa råvaror och någon kommer att sälja dem. När du väl har kommit in i handel med råvaror kommer du att vara köparen och du kommer att köpa från någon annan person eller en finansiell enhet.

Du kommer göra en investering i en råvara och du hoppas att dina investerade pengar kommer komma tillbaka i ett högre värde. Denna värdeökning kan bara ske om råvaran stiger i pris under en förutbestämd tidsperiod. Om råvaran istället skulle minska i värde kommer du att förlora delar, eller kanske till och med hela din investering.

De som investerar i aktier hoppas de aktier de köpt ska stiga i värde. Valutahandlare förväntar sig att valutan de köpt ska stiga i värde gentemot andra valutor. Det är så dessa system fungerar.

Råvaruhandel börjar bli mer och mer populärt. Det enkla svaret på varför denna trendökning skett är för att det är enklare jämfört med andra sorters handel.

Det behövs inga djupanalyser likt de som görs inom aktiehandel. Det behövs inga kontroller minut för minut, även om vissa varor kan svänga rejält i pris under ovanliga händelser så som katastrofer eller större politiska händelser som sker lokalt eller över hela världen. Men förutom vid sådana tillfällen så måste inte en råvaruhandlare oroa sig så mycket över snabba prisförändringar på marknaden.

När det gäller jordbruksvaror, som är ett av de olika alternativen när det gäller råvaruhandel, är priserna beroende av väderförhållandena. Men eftersom väder oftast inte har några oförutsedda effekter kan du enkelt förutse hur det kommer vara de närmaste månaderna. Det kommer inte komma några överraskningar som det kan i andra former av handel och det är en stor fördel för råvaruhandlare.

Vad finns det då för alternativ inom råvaruhandel? Du har flera olika alternativ att välja mellan. Du kan handla med bara en eller flera råvaror samtidigt. Det är faktiskt råvaror som används för att göra andra produkter. Några exempel på råvaror är olja, silver och guld.

Här är en lista med fyra olika kategorier inom råvaror:

Metaller: guld, silver, platina, med mera.

Energi: naturgas, råolja, med mera. 

Boskap och kött: Fläskkött, levande boskap, stekfläsk, med mera. 

Jordbruk: Kaffe, ris, vete, majs, kakao, med mera.

Ett annat sätt att kategorisera är genom en två-vägs-kategorisering:

Råvaror från under jorden: Olja och metaller. 

Råvaror från ovan jord: Majs, kaffe, vete, med mera.

Nu undrar du säkert: Är råvaruhandel säkert? Den fråga har fått positiva svar flera gånger om. I synnerhet sa en indisk expert med ett indirekt svar på frågan att det är det mest lönsamma alternativet sett till andra handelsformer. Hon menar följande:

  • Någon som letar efter ett sätt att diversifierasin portfölj, utöver fastigheter, obligationer och aktier bör överväga råvaror. Det är det bästa alternativet.
  • Råvaror har stor potential att bli en separat tillgångsklass. Investerare och spekulanter bör undersöka den möjligheten. Potentialen är enorm.
  • De som investerar för sina egna pengar måste överväga råvaror. De kanske känns som ett svårt område men egentligen är det väldigt lätt att förstå. Om de har ett bra grepp om konceptet utbud och efterfrågan bör det vara lätt för dem att förståråvaruhandel.

Det finns också en förståelse om att när aktiepriserna går upp, går priserna för råvaror ner. Aktiehandlare uppmanas därför att även ha råvaror i sin portföljer. När priserna på aktier faller kan de känna trygghet i deras råvaruinvesteringar och fortsätta investera. Kloka bönder gror olika grödor. 


När ska man handla råvaror?

Både när det gäller långsiktiga handlare och nybörjare som precis har tagit sina första stapplande steg in i handlingsvärlden, finns det egentligen ingen bestämd tid för handel med råvaror. Råvaruhandel kan du göra varje dag av den enkla anledningen att råvaror köps och säljs varje dag. Även under de fåtalet gånger råvaror får ta emot en liten smäll på grund av någon oförutsägbar händelse måste ändå råvarorna säljas för att andra produkter ska kunna fortsätta tillverkas. Det finns ingen dag som är ett undantag, råvaror köps och säljs jämt.

Bör man investera i guld när priset är lågt? Ja, definitivt! Det beror på att guldet kommer att hämta upp sig någonstans i framtiden. Smycken som använder guld kommer inte sluta använda det. Valutorna kommer finnas för alltid och mångaav dessa använder guld.

Detsamma gället vete. Människor kommer inte att sluta äta bröd eller använda vete för andra ändamål.

Så den bästa tidpunkten för att börja investera i råvaror är nu!


Om TradingToplists

Du behöver en guide som tar dig genom hela processen. Det första du ska göra är att gå in på TradingToplists.com. Där har vi en lista över människor och enheter, så kallade mäklare, för handel av råvaror.

Se över dessa listor. De innehåller företag som arbetar i USA, Europa, och överallt. Kolla på listan över råvaruhandelsföretag baserat på din plats och språk. Om du är europé, satsa då på en europeisk mäklare. Om du är afrikan, välj då en afrikansk mäklare. Men ingen är begränsad på grund av sitt ursprung eller den plats den befinner sig på nu. En person från Afrika kan mycket väl välja en mäklare som arbetar inom USA.

Dessa råvaruhandelsföretag är inte alla lika i sitt sätt att arbeta. De har olika tillvägagångssätt för handel och olika företagsförbindelser. Ta reda på hur de olika arbetar och hur det kan vara till din fördel. Några av mäklarna på listan erbjuder en eller flera av dessa saker:

– Video guider
– Handledning
– Demo-konton 

Målet för TradingToplists.com är att leda varje handlare till rätt partner som kan ge den bästa hjälpen. När du har valt din mäklare, överlägg då ned tradingtoplist angående ditt val. Vi kommer visa fördelarna och nackdelarna med ditt val.


Förklaring av råvaruhandel

Här kommer vi ge mer detaljer om hur råvaruhandel fungerar och hur du enkelt kan komma igång med det. Det finns tre grundläggande steg:

  • Gör dig redo
  • Hitta din råvara
  • Diversifieradin portfölj

Gör dig redo

Bestäm först hur mycket pengar du är villig att investera. Kom ihåg att det alltid finns risker och misstag kan förvandlas till stora förluster. Å andra sidan, råvaror är en hjälp för att reducera riskerna för människor med diversifierade portföljer. Ta reda på hur mycket du är villig att riskera genom råvaruhandel.

Efter att du valt din mäklare kan du nu öppna ett konto hos dem. Det är mäklaren som låter dig sätta in dina pengar som de sedan kommer att investera i värdepapper. Råvaror är en typ av ”värdepapper”.

Detta är inte samma sak som att investera i fysiska råvaror. Till exempel, om du köpt guld och ska förvara det hemma hos dig så har detta köp aldrig gått genom värdepappersmarknaden överhuvudtaget. Men den här typen av investering är inte realistisk för så många av oss, eftersom det ofta kan vara svårt att förvara fysisk råv