En guide för att förstå de fundamentala principerna

Om du någonsin har ställt dig frågan varför en valuta är mer värd än en annan, eller varför växlingskurserna nämns på nyheterna, är det här en artikel som passar just dig. Du kommer här att lära dig grunderna i hur växlingskurser fungerar, vad de är för något, hur de fungerar, varför värdet på dem ändras varje dag, hur de påverkar våra dagliga liv och mycket mer. Tidigare var man tvungen, för att förstå växlingskurser och hur valutor fungerar, att läsa böcker om marknaden och finanssystemen från omslag till omslag, eller gå på olika seminarier och kurser. I dagens moderna värld kan man med hjälp av internet lära sig allt det man behöver känna till om växlingskurser på ett enkelt sätt. Det finns ett stort utbud av olika hemsidor som erbjuder sina besökare kurser inom finans, valutahandel och hur man driver ett företag. Du kan själv välja mellan sammanfattningar till långa artiklar, videos, e-böcker och mycket annat.

Växlingskurser i ett nötskal

Förenklat är växlingskurser priset på en valuta i en annan valuta. Det betyder att det finns två sidor i ekvationen, den nationella valutan och en utländska valuta. Växlingskurser citeras oftast för att visa hur mycket ett lands valuta faktiskt är värd. Något som hjälper de som handlar med valuta att veta hur mycket av valutan de ska köpa eller sälja, men även när de ska köpa eller sälja valutan.

Fast eller rörlig?

Växlingskurser kan antingen vara fasta eller rörliga (kan även kallas för flytande). När det gäller fasta växlingskurser är värdet det som landets centralbank har satt upp som sin officiella växlingskurs. När det gäller rörliga växlingskurser beror värdet på en valuta av tillgång och efterfrågan. En flytande valuta kan även kallas för självreglerande då alla förändringar i tillgång och efterfrågan minskar eller höjer värdet på valutan. Man måste dock komma ihåg att de inte helt är varandras motsats. En fast växlingskurs kan fortfarande påverkas av marknadskrafterna, medans en rörlig växlingskurs fortfarande kan påverkas av statliga interventioner eller av landets politik.

USA är en av länderna i världen som använder sig av en rörlig växlingskurs och värdet på valutan sätts därmed av valutamarknaden. Kina är ett land som istället använder sig av en fast växlingskurs. De har fastställt att Yuan ska ha ett värde motsvarande ett visst värde av dollar. Då kan man ställa sig frågan hur Kina lyckas med detta? De lyckas genom att köpa stora mängder av både sin egen valuta och dollarn för att bibehålla det värde centralbanken har satt upp. Kinesiska centralbanken har dock sedan 2015 tillåtit en viss flexibilitet på valutans värde.

Direkt eller indirekt citerad

Växlingskurser kan sägas på två olika sätt, antingen direkt eller indirekt. När man citerar eller säger växlingskursen direkt använder man den nationella valutan för att säga värdet på den utländska. När det istället handlar om indirekt använder man en utländsk valuta för att säga värdet av den nationella valutan. För att förklara bättre kan vi använda följande exempel, 1 USD = 51.9422 PHP, 1 PHP = 0.0192457 USD. Det första exemplet visar hur man säger en växlingskurs direkt och det andar exemplet på hur man säger det indirekt.

Vanligtvis används dollarn som basvaluta för att avgöra värdet på ens nationella valuta. Exempelvis, idag är 1 USD = 51.8 PHP, för en vecka sedan var det 1 USD = 50.20 PHP. Vad betyder då det? Det betyder, ekonomiskt menat, att den filippinska peson var starkare för en vecka sedan än vad den är idag. Något som är bra för den filippinska ekonomin även om den kan vara dålig för remitteringar. Kom ihåg att desto närmare en valuta är 1 USD, desto starkare är den.

Bästa Brokers för Forex Trading 2020 – Redaktionens val

Vad är valutor och hur förhåller de sig till växlingskurser

För att använda lekmanstermer, valutor är pengar som används i ett visst land, utfärdat av en myndighet och är i cirkulation i det landet. Det är det medium som används för utbyte av varor och tjänster. Valutor har dock inte samma värde, 1 USD motsvarar inte 1 Yen, inte heller är 1 Yen samma som 1 Php. Istället har de olika växlingskurser som beror på hur valutan presterar inom världsekonomin.

För att lära dig mer kan du se videon nedanför, framtagen av Investopedia:
“Currency Exchange: Floating Rate Vs. Fixed Rate,”

Varför är det viktigt att känna till vad växlingskurser är för något?

Växlingskurser är essentiella för det vi gör på en daglig basis, både internationell och nationellt. De påverkar priser på varor och tjänster, de ändras och växlar i värde. Om det finns en stor efterfrågan på en valuta men låg tillgång ökar värdet på valutan. Finns det istället en låg efterfrågan och en stor tillgång minskar valutan i värde.